Vad är Svenska Kyrkans Unga?
Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsrörelse..
Alltså alla vi som är barn, unga eller på annat sätt tillhör Svenska Kyrkans barn- och ungdomsrörelse.
Så en riktigare fråga är: Vilka är Svenska Kyrkans Unga?
 Ungdomsgrupper, barntimmar, körer, miniorer, juniorer, vuxen-barngrupper, mini-miniorer, - alla ryms i Svenska Kyrkans Unga. Vi är olika i ålder och intressen, men har det gemensamt att vi vill växa i vår kristna tro tillsammans i församlingen.
 I Sverige är vi nästan 30 000 medlemmar, vilket gör oss till en av landets största barn- och ungdomsrörelser.Varje medlem tillhör en lokalavdelning och sådana finns det drygt 600 av i församlingar och pastorat.

Lokalavdelningarna fördelar sig över 13 distrikt (stift). Töreboda lokalavdelning tillhör Skara stift. Tillsammans utgör vi riksorganisationen Svenska Kyrkans Unga. Vem som helst, som ställer sig bakom vår syftesparagraf, kan bli medlem i Svenska Kyrkans Unga.
 Syftesparagrafen är en sammanfattning av vårt mål och lyder så här:

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Vår logotyp kan tolkas på många sätt. I centrum står korset för Kristus, sanningen och livet. Ringen runt korset kan ses som en jord, en virvelvind eller en låga. Symbolen innehåller den treenigheta bilden för Gud: Kristus och korset, Skaparen och skapelsen (jorden) och Anden som en virvelvind eller låga. Ringen är, liksom vår gemenskap, inte helt sluten, utan öppen för fler.

Du som vill bli medlem tar enklast kontakt med någon ledare eller församlingspedagog Billy Joelsson telefon 0506-18509. Man kan också bli stödjande medlem.


Mer om Svenska Kyrkans Unga kan du hitta på Svenska Kyrkans Ungas rikshemsida, http://www.svenskakyrkansunga.org.

Åter till förstasidan