STYRELSEN

Linje

 

2022-2023
(vald 9 feb 2022)
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda

Ordförande
och kontaktperson

Mathilda Nyyssönen
070-6546638


Sekreterare
Samuel Henningsson Kling
0793-483789


Kassör
Johannes Skagerstam
076-0187060

Övriga ledamöter:

Liam Johansson
0760-400760


kontaktperson
Axel Lindgren
073-8493598

Registeransvarig
Billy Joelsson
0506-18509
billy.joelsson@svenskakyrkan.se


Verksamhetsberättelse 2021

En kortfattad beskrivning över Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorats
verksamhet under året 2021 finner du här.


Årsmötesprotokoll 2022

Lokalavdelningens årsmötesprotokoll hittar du r
Vill du ta del av bilagor och signerat protokoll är du välkommen att ta kontakt med
•ordförande Mathilda Nyssöönen
•församlingspedagog Billy Joelsson, s o.


Stadgar.

Lokalavdelningens stadgar hittar du här här.


Lokalavdelningsnummer 03-0560

Organisationsnummer: 802525-2795 Tillbaka