STYRELSEN

Linje

 

2019-2020
(vald 20 feb 2019)
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda

Ordförande
och kontaktperson

Anton Bäck
070-3800763

Sekreterare
Axel Lindgren
073-8493598

Kassör
Johannes Skagerstam
076-0187060

Övriga ledamöter:

kontaktperson
Naomi Holgersson
072-3334770

Elsa Gillsjö
0506-16297


David Skagerstam
070-9227192

Registeransvarig
Billy Joelsson
0506-18509
billy.joelsson@svenskakyrkan.se


Verksamhetsberättelse 2018

En kortfattad beskrivning över Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorats
verksamhet under året 2018 finner du här.


Årsmötesprotokoll 2019

Lokalavdelningens årsmötesprotokoll hittar du här.
Vill du ta del av bilagor och signerat protokoll är du välkommen att ta kontakt med
•ordförande Anton Bäck, s o
•församlingspedagog Billy Joelsson, s o.


Stadgar.

Lokalavdelningens stadgar hittar du här här.


Lokalavdelningsnummer 03-0560


 Tillbaka